Trái phiếu chuyển đổi là một dạng đặc biệt của trái phiếu. Vậy trái phiếu chuyển đổi là gì, có gì đặc biệt? Vì sao nhiều người lựa chọn trái phiếu chuyển đổi thay vì trái phiếu thông thường? Đáp án cho những câu hỏi này sẽ được chuyên gia tài chính – kinh doanh bật mí ngay sau đây.

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond) là một loại trái phiếu được phân loại dựa trên tính chất của nó (bao gồm trái phiếu có khả năng chuyển đổi, trái phiếu có quyền mua cổ phiếu, trái phiếu có khả năng mua lại). Đúng như tên gọi, trái phiếu chuyển đổi là một loại chứng khoán nợ mà có thể chuyển đổi thành cổ phiếu vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Thường thì trái phiếu chuyển đổi sẽ có mức lãi suất trả thấp hơn cho các nhà đầu tư, nhưng khi chuyển đổi thành cổ phiếu thường của công ty, nó có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn cho nhà đầu tư.

Trái phiếu chuyển đổi là gì?
Trái phiếu chuyển đổi sẽ trở thành cổ phiếu trong tương lai

Đây là một loại chứng khoán kết hợp giữa trái phiếu và cổ phiếu, do doanh nghiệp phát hành. Khi bạn nắm giữ một trái phiếu chuyển đổi, bạn có quyền mua cổ phiếu, nhưng không có trách nhiệm buộc phải mua nó trong tương lai.

Khi thị trường trái phiếu suy thoái, doanh nghiệp thường bổ sung và phát hành trái phiếu chuyển đổi với mức lãi suất thấp để thu hút các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể nắm giữ trái phiếu này cho đến khi nó đáo hạn để nhận lãi hoặc chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định của tổ chức phát hành.

Đặc điểm của trái phiếu chuyển đổi

Đã biết trái phiếu chuyển đổi là gì, bạn có biết loại trái phiếu này có những đặc điểm riêng biệt? Đó là:

 • Tỷ lệ chuyển đổi: Đây là số lượng cổ phiếu nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu. Tỷ lệ này được doanh nghiệp quy định ngay khi phát hành trái phiếu.
 • Thời hạn chuyển đổi: Doanh nghiệp quy định thời điểm chuyển đổi và có nhiều loại trái phiếu với thời hạn chuyển đổi khác nhau. Có trái phiếu có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào, còn một số chỉ cho phép chuyển đổi tại các thời điểm cụ thể. Nhà đầu tư cần lưu ý vấn đề này để chuyển đổi trái phiếu kịp thời.
 • Lãi suất: Giống như trái phiếu thông thường, trái phiếu chuyển đổi cũng cung cấp lãi suất định kỳ cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, mức lãi suất này thường thấp hơn.
 • Chuyển đổi bắt buộc: Trường hợp này xảy ra khi giá cổ phiếu vượt quá giá trị mà nó có thể đạt được tại thời điểm trái phiếu được mua lại hoặc thu hồi. Đặc tính này giới hạn khả năng tăng giá cao của trái phiếu chuyển đổi.

Ưu và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi là gì?

Đối với nhà đầu tư

Ưu điểm:

 • Nhận lãi suất cố định: Nhà đầu tư nhận được tiền lãi suất định kỳ với mức lãi suất cố định, vượt qua thu nhập từ cổ tức trên cổ phiếu.
 • Quyền ưu tiên: Nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu chuyển đổi có các quyền ưu tiên hơn cổ đông khi công ty gặp khó khăn, bị thanh lý hoặc phá sản.
 • Ổn định trong giai đoạn suy thoái: Trái phiếu chuyển đổi thường có xu hướng ổn định hơn giá cổ phiếu trong giai đoạn thị trường suy thoái. Giá trị của trái phiếu được hỗ trợ bởi lãi suất thị trường.
 • Cơ hội sinh lợi nhuận: Khi giá cổ phiếu tăng, khả năng chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi giúp nhà đầu tư có cơ hội tăng lợi nhuận.
 • Quyền lựa chọn chuyển đổi: Nhà đầu tư có quyền lựa chọn chuyển đổi trái phiếu hoặc không chuyển đổi. Trong thị trường giảm giá cổ phiếu, nhà đầu tư có thể đợi đến khi giá cổ phiếu tăng trước khi thực hiện chuyển đổi để thu lợi nhuận.
Trái phiếu chuyển đổi có cả ưu điểm và nhược điểm
Trái phiếu chuyển đổi có cả ưu điểm và nhược điểm

Nhược điểm:

 • Lãi suất thấp hơn: So với các loại trái phiếu khác, lãi suất của trái phiếu chuyển đổi thường thấp hơn.
 • Rủi ro thời gian: Thời gian để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu có thể dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
 • Mất quyền chuyển đổi: Trong trường hợp công ty ngừng hoạt động hoặc phá sản, các trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi có thể mất quyền chuyển đổi.

Đối với công ty phát hành

Ưu nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi đối với công ty phát hành là gì? Đó là:

Ưu điểm:

 • Chi phí thấp: Chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi thường thấp hơn so với trái phiếu thông thường, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Hạn chế rủi ro cho cổ đông: Phát hành trái phiếu chuyển đổi giúp hạn chế rủi ro cho cổ đông, tăng vốn cổ phần và giá trị doanh nghiệp.
 • Giữ giá cổ phiếu ổn định: Phát hành trái phiếu chuyển đổi giúp giữ cho giá cổ phiếu không tăng nhanh trên thị trường khi số lượng cổ phiếu tăng lên.
 • Bảo vệ thu nhập cổ đông: Trước khi trái phiếu chuyển đổi, các cổ đông hiện hữu không bị giảm thu nhập.
 • Huy động vốn dễ dàng: Trái phiếu chuyển đổi giúp doanh nghiệp tạo khả năng huy động vốn một cách dễ dàng khi việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu thông thường không thuận lợi.

Nhược điểm:

Xem thêm: Trái phiếu Chính phủ là gì? Lợi ích và rủi ro khi đầu tư

Xem thêm: Tìm hiểu lãi suất trái phiếu trong đầu tư chứng khoán cơ bản

 • Thay đổi quyền kiểm soát: Chuyển đổi trái phiếu có thể gây thay đổi trong quyền kiểm soát và điều hành công ty do cổ đông tham gia quản lý.
 • Pha loãng cổ phần: Chuyển đổi trái phiếu dẫn đến tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, làm giảm tỷ lệ quyền sở hữu của cổ đông trong công ty.
 • Tác động tới thuế: Việc chuyển đổi trái phiếu có thể làm tăng thuế phải trả của công ty khi lợi tức trái phiếu được tính vào phần chi phí và giảm thu nhập chịu thuế của công ty.

Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn đọc nắm được trái phiếu chuyển đổi là gì và có được lựa chọn đầu tư chính xác nhất cho mình.