Ngày đăng: 02/11/2018 | Chuyên mục: Phong thủy | 214 Views

Cứ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người Việt Nam ta luôn làm mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Ông Công ông Táo là thần cai quản việc bếp núc trong mỗi nhà và ngày này là ngày ông lên chầu Trời. Vì vậy, cần phải có lễ vật đặc biệt và chu đáo […]