So sánh cổ phiếu và trái phiếu có điểm giống và khác nhau cơ bản như thế nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của chúng tôi.

Cổ phiếu là gì?

Để so sánh cổ phiếu và trái phiếu, cần hiểu rõ định nghĩa của từng loại chứng khoán. Cổ phiếu là một loại chứng khoán biểu thị sự sở hữu của một cổ đông trong công ty cổ phần. Nó thường được thể hiện dưới dạng giấy chứng nhận. Trái phiếu, åtrong khi đó, là một loại công cụ tài chính mà người mua trái phiếu trở thành người cho vay tiền cho một tổ chức hoặc chính phủ. Trái phiếu thường có thời hạn và lãi suất cố định được trả cho người mua.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại chứng khoán được phát hành để xác nhận nghĩa vụ trả nợ của công ty hoặc tổ chức phát hành. Nó có thể có dạng chứng chỉ hoặc được ghi sổ và chứng nhận các khoản nợ, bao gồm cả vốn gốc và lãi, mà công ty phát hành trái phiếu phải trả cho những người nắm giữ trái phiếu đó.

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Giống nhau

Từ việc phân tích và so sánh cổ phiếu và trái phiếu dựa trên các đặc điểm cơ bản, có thể rút ra những điểm tương đồng giữa hai loại chứng khoán như sau:

 • Cổ phiếu và trái phiếu đều là công cụ xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người nắm giữ đối với tài sản hoặc vốn của công ty hoặc tổ chức phát hành.
 • Cả hai đều có thể được biểu diễn dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
 • Cả hai có thể được sử dụng để thực hiện giao dịch mua bán, thế chấp, kế thừa hoặc chuyển nhượng cầm cố.
 • Cả hai đều mang lại thu nhập cho người nắm giữ, thông qua cổ tức cho cổ phiếu và lãi suất cho trái phiếu.

So sánh cổ phiếu và trái phiếu về điểm khác nhau

Tiêu chí so sánh Cổ phiếu Trái phiếu
Tính chất Cổ phiếu là loại chứng khoán vốn, người nắm giữ cổ phiếu là chủ sở hữu của công ty và mục đích ban đầu của nó là tăng vốn cho chủ sở hữu công ty. Trái phiếu là loại chứng khoán nợ (người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của công ty), không góp phần vào việc tăng vốn của chủ sở hữu công ty.
Tư cách người sở hữu Cổ đông, là những người nắm giữ cổ phiếu, là thành viên của công ty và họ nhận được một phần lợi nhuận của công ty thông qua việc nhận cổ tức. Người nắm giữ trái phiếu đóng vai trò là chủ nợ của công ty, bởi trái phiếu được coi là một loại giấy ghi nhận nợ.
Vấn đề hưởng lợi nhuận Tồn tại mức độ rủi ro tương đối cao khi sở hữu cổ phiếu. Việc chia cổ tức phụ thuộc vào khả năng sản xuất kinh doanh của công ty. Mức độ rủi ro của trái phiếu thấp hơn so với cổ phiếu. Lợi tức từ trái phiếu không thay đổi và không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. So sánh cổ phiếu và trái phiếu
Trách nhiệm của người sở hữu Cổ đông chịu trách nhiệm về nợ nần của công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ. Trong trường hợp công ty bị giải thể hoặc phá sản, cổ đông chỉ nhận lại phần vốn góp sau khi các khoản nợ và nghĩa vụ với công ty được thanh toán. Người nắm giữ trái phiếu không có trách nhiệm về mọi khoản nợ của công ty. Trong trường hợp công ty bị giải thể hoặc phá sản, người nắm giữ trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước chủ sở hữu cổ phần.
Quyền và nghĩa vụ của bên sở hữu Cổ đông có quyền tham gia vào Đại hội đồng cổ đông của công ty và tham gia các hoạt động trong công ty. So sánh cổ phiếu và trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia vào các tổ chức quản lý công ty và không được ủy quyền bỏ phiếu để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động công ty.
Thời gian đáo hạo
 • Không có thời hạn xác định.
 • Không sở hữu tính hoàn trả trực tiếp.
 • Được hoàn vốn.
 • Có thời hạn xác định.
 • Thời hạn có tính ngắn hạn hoặc dài hạn.
Hậu quả pháp lý của việc phát hành đối với công ty Phát hành cổ phiếu góp phần làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và có thể ảnh hưởng đến quyền quản trị của các cổ đông trong công ty. Qua việc phát hành trái phiếu góp phần, công ty cổ phần đã tăng vốn vay mà không gây ảnh hưởng đến quyền quản trị của các cổ đông.

Đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu thì tốt hơn?

Đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu thì tốt hơn?

Đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu thì tốt hơn?

So sánh giữa cổ phiếu và trái phiếu có thể đưa ra một số nhận định sau:

Xem thêm: Hướng dẫn cách đặt lệnh chứng khoán trực tiếp trên điện thoại

Xem thêm: Tìm hiểu những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu nhà đầu tư cần biết

 • Cả cổ phiếu và trái phiếu đều được phổ biến trong hoạt động mua bán trên thị trường chứng khoán và chịu rủi ro giá theo quy định cung cầu.
 • Cổ phiếu thường được đầu tư ngắn hạn, trong khi trái phiếu có xu hướng được nắm giữ lâu hơn.
 • Đầu tư vào cổ phiếu có tiềm năng sinh lợi cao, tuy nhiên, đi kèm với mức độ rủi ro lớn hơn.
 • Đầu tư vào trái phiếu có mức độ rủi ro thấp hơn nhờ lãi suất cố định, tuy nhiên, thường mang lại lợi nhuận thấp.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu So sánh cổ phiếu và trái phiếu. Hy vọng những thông tin tài chính mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.