Ngày đăng: 08/04/2016 | Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 421 Views

Tiền áp tuế là đồng tiền xưa bằng đồng, ngoài tròn tượng trưng cho trời, ở giữa có lỗ vuông nhỏ tượng trưng cho đất, một mặt có in hình bát quái quái, mặt còn lại là hình 12 con giap. Tiền áp tuế thường dùng để hoá giải cho những ai có hướng nhà […]