Hiện nay, tốc độ phát triển kinh tế ngày càng mạnh và hoạt động đầu tư ngày càng đa dạng hơn. Tuy nhiên, đầu tư công vẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy đầu tư công là gì? Bạn đọc hãy cùng chuyên mục tài chính – kinh doanh tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây.

Đầu tư công là gì?

Theo Luật Đầu tư Công năm 2013, đầu tư công được hiểu là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nó sử dụng nguồn vốn chủ yếu từ Nhà nước để thiết kế, xây dựng các dự án hạ tầng kinh tế – xã hội cùng với các chương trình và dự án khác nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội.

Đầu tư công là gì?
Đầu tư công đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế

Đặc điểm của đầu tư công là gì?

Đầu tư công là một hoạt động đầu tư được thực hiện bởi Nhà nước. Việc đầu tư này được quyết định từ các chủ trương, kế hoạch, phê duyệt đến việc ra quyết định đầu tư, tổ chức và quản lý đầu tư. Các dự án đầu tư có thể được thực hiện thông qua cơ chế đấu thầu, nhà thầu, và có thể là các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nguồn vốn để đầu tư cho các hoạt động đầu tư công bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn vốn từ ngân sách, khoản tín dụng đầu tư của Nhà nước, khoản vay nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương,… Chính sách nguồn vốn là yếu tố quan trọng chi phối hoạt động đầu tư công.

Mục đích chính của hoạt động đầu tư công là gì? Đó là phát triển nền kinh tế – xã hội, tạo thu nhập cho Nhà nước, đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu, quan trọng để đảm bảo cân đối nền kinh tế. Ngoài ra, đầu tư công còn có mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng nền kinh tế – xã hội, tạo việc làm, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa vùng, miền, phát triển biên giới, hải đảo,… Đây là một công cụ của Nhà nước để điều tiết kinh tế và đạt được các mục tiêu của chính sách công, đầu tư vào các doanh nghiệp Nhà nước nhằm giữ vị trí chủ đạo và then chốt trong kinh tế.

Đầu tư công có vai trò quan trọng đối với xã hội
Đầu tư công có vai trò quan trọng đối với xã hội

Vai trò của đầu tư công đối với việc phát triển kinh tế – xã hội

Đầu tư công có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể, đầu tư công đóng góp rất lớn vào việc phát triển kinh tế và xã hội thông qua các công trình hạ tầng, cơ sở vật chất và kỹ thuật chung cho toàn xã hội, tạo điều kiện cho các chủ thể trong nền kinh tế đầu tư và phát triển.

Đầu tư công cũng có vai trò quan trọng trong việc giảm khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng trong xã hội thông qua các chương trình và dự án kinh tế hỗ trợ các vùng sâu, vùng xa, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đảm bảo sự ổn định xã hội.

Ngoài ra, đầu tư công còn góp phần quan trọng vào quốc phòng và an ninh trong quốc gia, bảo vệ đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền. Việc đầu tư vào các hệ thống quốc phòng an ninh giúp đất nước củng cố sức mạnh quân sự, đáp ứng nhu cầu bảo vệ lãnh thổ và duy trì an ninh trật tự trong nước và quốc tế.

Xem thêm: Đầu tư tài chính là gì? Kênh đầu tư nào an toàn, lợi nhuận cao?

Xem thêm: Các kênh đầu tư online uy tín, sinh lợi nhanh nhất

Đầu tư công là gì đã được giải đáp chi tiết ở trên. Đây là một phần không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Chính phủ cần phải quản lý rủi ro để tăng cường hiệu quả đầu tư, tăng cường giám sát các dự án, đảm bảo rằng các dự án được triển khai đúng hạn, đúng chất lượng và đạt được các mục đích đặt ra.